ZARA SHAHJAHAN Z23-1B
ZARA SHAHJAHAN Z23-1B
ZARA SHAHJAHAN Z23-1B
ZARA SHAHJAHAN Z23-1B
ZARA SHAHJAHAN Z23-1B
ZARA SHAHJAHAN Z23-1B
ZARA SHAHJAHAN Z23-1B
ZARA SHAHJAHAN Z23-1B
ZARA SHAHJAHAN Z23-1B
ZARA SHAHJAHAN Z23-1B

ZARA SHAHJAHAN Z23-1B

Regular price Rs.9,050.00 Sale price Rs.7,500.00 Save Rs.1,550.00
/

Embroidered Shirt 2.5 Yard
Embroidered Stripe 2 Yard
Embroidered Small Stripe 2 Yard
Embroidered Dupatta Patti 8.6 Yard
Bamber Chiffon Dupatta 2.6 Yard
Plain cambric trouser 2.15 yard